Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła umowę ramową („Umowa”) z Movie Games Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie („Movie Games Mobile”) na stworzenie wersji mobilnych gier z portfolio produkcyjnego DRAGO Entertainment.

Umowa reguluję zasady tworzenia portów gier Emitenta przez Movie Games Mobile opartych na dotychczasowych i przyszłych produktach Emitenta na platformy mobilne. Jednocześnie Emitent wskazuję, że Movie Games Mobile będzie wydawcą wersji mobilnych gier, a Emitent udostępni swoje IP.

 

Umowa określa ogólne warunki współpracy stron, szczegółowe warunki podziału zysków, terminu realizacji, autorskich praw majątkowych każdorazowo uregulowane zostaną w treści poszczególnych umów wykonawczych.

 

Emitent poinformuję o rozpoczęciu realizacji konkretnego projektu za pośrednictwem kolejnego raportu ESPI.

 

W ocenie Emitenta nawiązanie współpracy z Movie Games Mobile może mieć istotny wpływ na rozwój Emitenta, w szczególności na rozpoznawalność Spółki oraz jej wyniki finansowe.