Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść:

Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez akcjonariuszy dnia 27 kwietnia 2021 r. czterech umów o czasowe wyłączenie zbywalności akcji Emitenta.

Na mocy wskazanych powyżej umów:

  • Joanna Tynor będąca Prezesem Zarządu Emitenta, zobowiązała się do niezbywania posiadanych przez siebie 159.030 akcji Spółki;
  • Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie zobowiązała się do niezbywania posiadanych przez siebie 159.405 akcji Spółki;
  • Lucjan Mikociak zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez siebie 300.390 akcji Spółki;
  • Anna Rutkowska zobowiązała się do niezbywania posiadanych przez siebie 124.065 akcji Spółki.

Wskazane powyżej ograniczenia obowiązują do 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki na rynku NewConnect.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może ona mieć potencjalnie wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.