SPÓŁKA

Spółka DRAGO entertainment została założona w 1998 roku w Krakowie.

W pierwszych latach działalności firma koncentrowała się na rozwijaniu innowacyjnych projektów jako zewnętrzny wykonawca, głównie dla międzynarodowych wydawców gier wideo.

Z czasem firma wzmocniła kompetencje zespołu, zbudowała profesjonalną załogę i rozpoczęła pracę nad własnymi tytułami.

Od 2018 roku podjęła decyzję o nowej strategii i w pełni skupiła się na rozwijaniu niezależnych produkcji. Pierwszym tytułem był Treasure Hunter Simulator, który pojawił się w grudniu 2018 roku i został wydany przez Movie Games S.A., spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect).

ZARZĄD

Joanna Tynor, CEO – Prezes

Swoją przygodę z branżą gier i Drago Entertainment rozpoczęła w 2003 roku, poznając od podstaw specyfikę rynku i firmy. Cel jaki sobie postawiła, to nie sama produkcja, a jej szeroko rozumiana koordynacja (kontakty zagraniczne, negocjacje, handel).

Doświadczenie w tym zakresie zdobywała podczas kilkuletniej pracy dla jednej z wiodących sieci handlowych, gdzie zajmowała się m.in. kontaktami z podmiotami zagranicznymi, szeroko rozumianym eksportem i importem. Następnie prowadziła własną działalność, która ukierunkowała ją na branżę gier. Świadczyła usługi programistyczne i graficzne, ściśle współpracując ze specjalistami w tych dziedzinach.

W 2009 roku została udziałowcem w Drago entertainment gdzie z powodzeniem zajmowała się m.in. negocjacjami handlowymi z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz koordynacją prac zespołów deweloperskich.

Od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Drago entertainment sp. z o. o.

Absolwentka kierunku Stosunki Międzynarodowe Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Lucjan Mikociak, Vice-president – Wiceprezes

Przygodę z branżą gier rozpoczął z początkiem lat 90’tych współpracą z firmą xLand przy tytułach takich jak Electro Body, czy Heartlight. Po kilku latach doświadczenia przy level oraz game designie dołączył do czołowego wówczas polskiego dystrybutora gier – firmy TopWare, gdzie zrealizował wiele projektów, zarówno w zakresie gier, jak i aplikacji. Od 1996 roku całkowicie skupił się na grach, koncentrując się w szczególności na swych dwóch autorskich projektach: Jack Orlando oraz EARTH 2140.

W 1998 roku postanowił poświęcić się swej prawdziwej pasji, którą jest szukanie innowacyjnego podejścia do designu gier, co doprowadziło do decyzji o odejściu z TopWare oraz współzałożenia DRAGO Entertainment. Na przestrzeni lat pracował nad ponad 20 projektami, z których większość była przez niego design’owana, a także często produkowana lub oparta na jego wstępnych projektach.

RADA NADZORCZA

Monika Hudak-Żur, Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie od 2011 roku, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji. Od 2007 r. na rynku prawniczym. Obecnie współpracuje z kancelariami radcowskimi oraz adwokackimi, świadczy usługi na rzecz spółek prawa handlowego w procesach ich zakładania, przekształcania oraz likwidacji. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych za naruszenie autorskich praw osobistych i windykacji należności. W ramach dotychczasowej działalności zawodowej prowadziła szkolenia z zakresu prawa cywilnego i prawa nieruchomości.

Magdalena Stawiarska

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji. Ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Przez lata pracowała w kancelariach prawnych (BDO Legal Łatała i Wspólnicy oraz Mikulski i Wspólnicy), współpracując z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na giełdzie. Współorganizowała konferencje i szkolenia m.in. we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Autorka publikacji prasowych i książek z zakresu prawa i podatków (m.in. w Dzienniku Gazeta Prawna, Forum Doradców Podatkowych). Obecnie pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA na kierowniczym stanowisku. Biegle zna język angielski.

Maciej Nowak

Od 2007 roku związany z branżą finansową i inwestycyjną. Swoją karierę zaczynał w 2007 roku w grupie kapitałowej Premium Financial S.A.. Później, przez 5 lat związany z Getin Noble Bankiem , gdzie pracował w departamentach klientów korporacyjnych na stanowiskach managerskich. W kolejnym okresie zasiadał także w zarządach Regionalnego Funduszu Hipotecznego Sp.z.o.o. oraz Public Shell Advisory S.A. , gdzie odpowiadał za rozwój sieci sprzedaży oraz relacje inwestorskie. W ostatnim czasie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Infoscan S.A oraz Prezesa Zarządu Road Studio S.A a od 2019 roku również Doradcy Zarządu Movie Games S.A.
Ukończył Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Ekonomie na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
Jako inwestor giełdowy oraz manager posiada doświadczenie w budowaniu wartości, zarządzaniu oraz rozwoju spółek, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Kamil Gemra

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A. Pagi. Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Wielokrotnie jako ekspert rynkowy udzielał komentarzy dla biznesowych stacji telewizyjnych i innych mediów finansowych.
Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania. Autor wielu publikacji edukacyjnych jak i naukowych, w tym książki „Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw”.

Rafał Wojciechowski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz compliance i sfery regulacyjnej instytucji finansowych. Od 2011 roku na bieżąco obsługuje spółki publiczne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i banki. W latach 2015-2021 kierował praktyką rynku kapitałowego jednej z wiodących polskich kancelarii, tworząc jeden z najwyżej ocenianych zespołów profesjonalistów w Polsce.
W ramach swojej praktyki łączy ogromną wiedzę z doświadczeniem zdobytym we współpracy z biznesem, w tym z liderami sektorów finansowego i rynku kapitałowego w Polsce, a także klientami zagranicznymi. W szczególności specjalizuje się w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy i ekwilibrystki argumentacyjnej w ramach postępowań cywilnych, karnych oraz postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Duża znajomość rynku, praktyki obrotu oraz trendów (w tym kryptoaktywów oraz crowdfundingu) pozwalają mu na bieżącą obsługę największych instytucji finansowych oraz podmiotów prywatnych w sektorach powiązanych z rynkiem kapitałowym. Wskazane doświadczenie jest znakomicie uzupełniane o praktykę z zakresu AML, compliance oraz M&A.
W roku 2020 Rzeczpospolita uznała adw. Rafała Wojciechowskiego indywidualnie oraz zespół przez niego kierowany jako liderów w sektorze obsługi prawnej rynku kapitałowego.
Jest on również autorem wielu publikacji, w tym komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych, licznych felietonów oraz opracowań naukowych w zakresie swojej specjalizacji.