RAPORTY EBI2021-06-16T11:13:01+02:00


RAPORTY EBI

Bieżący | 11/2021 (2021-06-30 17:01:15)

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.   Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne [...]

Bieżący | 10/2021 (2021-06-14 12:11:56)

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta   Zarząd DRAGO entertainment Spółka Akcyjna („Spółka", „Emitent”) informuje, iż w związku z publikacją w dniu 11 czerwca 2021 r. ogłoszenia o zmianach wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.  oraz poszerzeniem porządku obrad o punkt [...]

Bieżący | 8/2021 (2021-06-02 14:31:22)

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta Zarząd Drago Entertainment Spółka Akcyjna („Spółka", „Emitent”) informuje, iż w związku z publikacją ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz przewidzianym w porządku obrad punktem dotyczącym powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, w dniu dzisiejszym do Spółki [...]

Przejdź do góry