Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o:

• powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Gemry
• powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Wojciechowskiego

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Kwestionariusz osobowy członek RN Kamil Gemra

Kwestionariusz osobowy członek RN Rafal Wojciechowski