Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta

 

Zarząd DRAGO entertainment Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z publikacją w dniu 11 czerwca 2021 r. ogłoszenia o zmianach wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.  oraz poszerzeniem porządku obrad o punkt 13 dotyczący powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 14 czerwca 2021 r. do spółki wpłynęło od akcjonariusza – p. Anny Rutkowskiej zgłoszenie kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki p. Kamila Gemry.

 

Głosowanie nad kandydaturą p. Kamila Gamry odbędzie się w ramach punktu 13. obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Podstawa prawna – inne uregulowania