Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.

DRG_(2021-06-11)_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DRG

DRG_(2021-06-11)_formularz głosowania przez pełnomocnika

DRG_(2021-06-11)_projekty uchwał