Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji. Ukończyła również Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Przez lata pracowała w kancelariach prawnych (BDO Legal Łatała i Wspólnicy oraz Mikulski i Wspólnicy), współpracując z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na giełdzie. Współorganizowała konferencje i szkolenia m.in. we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Autorka publikacji prasowych i książek z zakresu prawa i podatków (m.in. w Dzienniku Gazeta Prawna, Forum Doradców Podatkowych). Obecnie pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA na kierowniczym stanowisku. Biegle zna język angielski.