Walne zgromadzenia

2021-04-20T12:02:56+02:00

Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 851770 („Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 i 2 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20.11.2020 r. o [...]