Raporty bieżące

Zawarcie umów lock-up na akcjach Emitenta

2021-04-28T09:13:54+02:00

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść: Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez akcjonariuszy dnia 27 kwietnia 2021 [...]

Zawarcie umów lock-up na akcjach Emitenta2021-04-28T09:13:54+02:00
Przejdź do góry