Relacje inwestorskie

Zawarcie umów lock-up na akcjach Emitenta

2021-04-28T09:13:54+02:00

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść: Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez akcjonariuszy dnia 27 kwietnia 2021 [...]

Zawarcie umów lock-up na akcjach Emitenta2021-04-28T09:13:54+02:00

Walne zgromadzenia

2021-04-20T12:02:56+02:00

Zarząd DRAGO ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 851770 („Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 i 2 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20.11.2020 r. o [...]

Walne zgromadzenia2021-04-20T12:02:56+02:00
Przejdź do góry